Je neemt je eigen talenten mee en je wilt hier uitdrukking aan geven. Onze HR visie is gebaseerd op ‘doen’: spreek uit wat je wilt, ontwikkel je door dingen uit te proberen  en leer van de interactie met je collega’s. Wij vinden positieve en oprechte feedback belangrijk. We zeggen niet dat het makkelijk is, voor ons is het uiteindelijk wel de manier waarop wij uitdrukking willen geven aan een respectvolle en collegiale manier van werken.

 

Ervaringsleren

Leren en ontwikkelen door te ‘doen’. Een open deur denk je? Ja, maar niets is zo belangrijker om bewust te zijn van de leercyclus die je doorloopt in je bekwaamheid. En dat gaat het beste door zelf te experimenteren en te leren van de interactie met je collega’s.

 

Houvast en vrijheid

Onze loopbaansystematiek voor ontwikkeling, evaluatie en feedback geeft zowel houvast als vrijheid. Houvast in de zin van ‘weten wat er van je wordt verwacht in je functie’ en weten waar je staat (start, basisvaardig, vakvolwassen). Vrijheid in de zin dat je zelf regie kunt voeren over je ontwikkeling; wat is voor jou zinvol, waar wil je op focussen, welke ervaring wil je opdoen?

 

Dialoog voeren

Tijdens het halfjaar- en eindejaarsgesprek zoomen we uit: los van de dagelijkse hectiek nemen we de tijd om stil te staan bij je ontwikkeling. Hier geldt dat we zo goed mogelijk werken vanuit oprechte aandacht en waardering: we gaan de dialoog aan op basis van gelijkwaardigheid.

 

 

"Wij groeien met jou mee!"

 

Persoonlijke leiderschap

Wat bij ons in de genen zit, is dat we echt goed willen zijn in ons vak. We leiden je vaktechnisch breed op en hebben diverse collega-specialisten die jou bij kunnen staan. Maar wat we net zo belangrijk vinden, is dat je je kennis goed kan overbrengen en persoonlijke stevigheid opbouwt. Onze aandacht gaat dan ook net zo goed uit naar je persoonlijk leiderschap. Denk hierbij aan communicatie, organisatie van je werk en ondernemerschap.

 

Vaktechnische opleidingen (permanente educatie) en stagebureau

De interne opleidingen worden verzorgd door het Bureau Vaktechniek en bestaat uit verschillende vakgroepen voor de ontwikkeling van vaktechniek (know how) en kennisoverdracht. Voor permanente educatie worden interne (geaccrediteerde) cursussen verzorgd door eigen collega’s.

 

Wij hebben een eigen stagebureau met beoordelaars voor de RA en AA opleiding en meerdere praktijkbegeleiders.