De 5 verschillen

Verantwoordelijkheid

Onze collega's zijn te kenmerken als ‘gespecialiseerde generalisten’; allrounders die het overzicht houden en zorgen dat ze op elke vraag een antwoord op maat kunnen geven. Door de combinatie van een breed opleidingsniveau en een ondernemend karakter, krijgen onze collega's snel de verantwoordelijkheid om zelfstandig te opereren. Dit kan betekenen dat onze nieuwe collega’s in hun eerste week al naar de cliënt gaan.

 

Ondernemend met ondernemers

De passie van ondernemers voor hun cliënten en hun drive om altijd de beste oplossingen te leveren, die herkennen wij. Om altijd een stap vooruit te denken, aan te passen aan veranderingen en antwoorden te hebben op de meest complexe vragen. We werken graag samen met deze ondernemers, zodat we hen kunnen inspireren en met hen kunnen meedenken over de uitdagingen waar zij dagelijks mee te maken hebben.

 

Continu lerende organisatie met actief studiebeleid

De kwaliteit van onze dienstverlening staat voor ons hoog in het vaandel. Wij geven daarom onze medewerkers de ruimte, zowel wat betreft gerichte opleidingen, als eigen verantwoordelijkheid, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij bieden een op samenwerking gerichte en stimulerende werkomgeving.

 

Geïntegreerd financieel, fiscaal & juridisch advies

Onze multidisciplinaire dienstverlening naar onze cliënten is onze allergrootste kracht. Onze brede aanpak vereist professionals met een wijde, multidisciplinaire blik over het financiële, fiscale en juridische speelveld. Zij weten dat bijvoorbeeld een keuze op financieel gebied, ook juridische en fiscale gevolgen kan hebben. Daarom werken bij ons professionals met een brede interesse, ervaring en kennis. Bij ons hebben de cliënten contact met één vaste relatiemanager. Uit onze ervaring weten we dat dit voor zowel de cliënten als voor onze collega's prettig wordt ervaren.

 

Platte organisatiecultuur

Onze cultuur is informeel, maar ons klimaat professioneel. Bij ons mag je zijn wie je bent en mag je jouw grijze pak thuislaten. Wij stimuleren iedereen bij ons om te doen waar hun passie ligt en dit te reflecteren in hun cliëntenrelaties. Wij omarmen diversiteit en hebben respect voor individuele en culturele verschillen. Door de korte lijnen en het open deuren beleid kunnen we als team snel schakelen.