Feiten & Cijfers

 

2021

 

 2020

Omzet (x € 1 miljoen)  29,4 28,5
Omzetontwikkeling (in %) 3,2 13,5
     
Omzet per discipline (x € 1 miljoen)           
Advisering 11,3 10,5
Controle 9,1 8,5
Juridisch 1,3 1,5
Samenstel 5,9 6,2
Administratieve dienstverlening 1,8 1,8
Totaal 29,4 28,5
     
Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)    
Advisering 55 57
Audit 78 77
Accountancy 44 46
Ondersteuning 54 54
Totaal 231 234
     
Medewerkers naar geslacht in aantallen (ultimo)    
Vrouwen 105 110
Mannen 128 124
Totaal 231 234