Feiten & Cijfers

 

2017

 

 2016

Omzet (x € 1 miljoen)  22,6 21,1
Omzetontwikkeling (in %) 7,1 4,5
     
Omzet per discipline (x € 1 miljoen)           
Advisering 9,3 9,1
Controle 5,3 4,4
Juridisch 1,1 1
Samenstel 5,3 5
Administratieve dienstverlening 1,6 1,6
Totaal 22,6 21,1
     
Medewerkers per discipline in aantallen (ultimo)    
Advisering 48 45
Audit 37 31
Accountancy 44 40
Ondersteuning 53 47
Totaal 182 163 
     
Medewerkers naar geslacht in aantallen (ultimo)    
Vrouwen 91 79
Mannen 91 84
Totaal 182 163